Samenwerkingspartners

Stumass gelooft erin dat samenwerken met andere partijen en instanties in het belang van de cliënt is. Wij beschikken zelf over veel specifieke kennis op het vlak van studeren met ASS. Deze kennis delen wij graag met organisaties met expertise op het gebied van behandeling of diagnostiek. Om als organisatie scherp te blijven en ons te blijven doorontwikkelen werken we samen met kennispartners als bijvoorbeeld een wetenschappelijke adviesraad en zoeken actief de samenwerking op met keten- en convenantpartners. Ook werken wij samen met onze zusterorganisaties Capito Wonen en IVAStichting JADOS en andere instanties die actief zijn binnen studeren en autisme.

Netwerken en convenanten

Stumass participeert op dit moment in de volgende autismenetwerken en convenanten:

  • West Brabant
  • Autisme Netwerk Friesland
  • Midden Brabant (Toekomst onzeker).
  • Academische werkplaats

Academische werkplaats

Stumass participeert, samen met Capito Wonen en IVA in de academische werkplaats ‘Samen doen!’ Samen Doen! heeft als doel de participatie in de samenleving van mensen met autisme te verbeteren.

Stichting Veste

Bij Stumass zijn zorg en wonen financieel volledig gescheiden. Maar voor onze woonvormen is passende huisvesting wel essentieel. Wij werken dan ook actief samen met Stichting Veste. Stichting Veste is gespecialiseerd in het beheren en verhuren van woonruimten voor bijzondere doelgroepen.

terug naar boven