Missie & Visie

Stumass heeft haar Missie & Visie als volgt geformuleerd.

Missie

Stumass begeleidt hbo- en wo-studenten met autisme tijdens hun studie op een zodanige wijze dat zij in staat zijn in een eigen tempo toe te groeien naar zelfstandig wonen en toegerust zijn op een ‘normale’ maatschappelijke carrière (bij voorkeur met diploma). Stumass heeft een landelijk netwerk van studentenhuizen voor deze studenten waarin beschermd wonen wordt aangeboden. Daarnaast biedt Stumass gespecialiseerde ambulante begeleiding. Dit bieden we voor studenten die op kamers wonen, bijvoorbeeld de eerste periode na het beschermd wonen, en af en toe begeleiding nodig hebben.

Visie

Ieder mens heeft talenten. Om die talenten te benutten zijn vaardigheden nodig die worden aangeleerd door opvoeding, scholing, lichamelijke- en sociale ontwikkeling. Als de leefomstandigheden optimaal zijn, heeft iemand met een autisme spectrum stoornis alle kans op een succesvolle carrière. Wat nodig blijft is ondersteuning van iemand die samen met hen orde en overzicht houdt over allerhande praktische zaken. Wanneer er in iedere fase van leven, studeren en werken de juiste dosis begeleiding is, kan zinvolle en succesvolle maatschappelijke participatie gewaarborgd blijven. Deze begeleiding moet zich richten op persoonlijke ontwikkeling en het toegroeien naar zelfstandigheid. Stumass is daarom voorstander van een levensloopregeling ten aanzien van de begeleiding voor mensen met een autisme spectrum stoornis. In die regeling zou ruimte moeten zijn voor periodes van meer hulp, afgewisseld met periodes van minder hulp. Bekijk hier een kort filmpje over ‘Studenten met autisme’.

Ondersteuning op maat

Het leven kent rustige en onrustige periodes. Dat geldt voor ieders leven, dus ook voor iemand met een autisme spectrumstoornis. De periodes in het leven waarin  veranderingen plaatsvinden, zijn voor mensen met een autisme spectrum stoornis vaak onoverzichtelijk. Daardoor ligt stagnatie op de loer.

Begeleidingsbehoefte afbeelding

Extra begeleiding is volgens Stumass essentieel voor, tijdens en enige tijd nadat er veranderingen plaatsvinden. De begeleiding is nodig om nieuwe vaardigheden en routines te ontwikkelen en zo de zelfredzaamheid te vergroten. Is dit gebeurd, dan kan de begeleiding weer verminderen.

Uitval verminderen en zelfstandigheid vergroten

Uit intern onderzoek in 2008/2009 blijkt uit gegevens van de universiteiten van Amsterdam (VU), Nijmegen (RU) en Leiden dat vijftig procent van studenten met een autisme spectrum stoornis uitvalt in het eerste jaar van de studie. Van de vijftig procent die overblijft, stopt veertig procent tijdens het tweede jaar van zijn of haar studie. Het verlagen van het uitvalpercentage studenten met een autisme spectrum stoornis in het hoger onderwijs, is één van de doelen van Stumass. Daarnaast stelt Stumass zich tot doel om de zelfstandigheid van studenten met een autisme spectrum stoornis te vergroten. De begeleiding bij Stumass gaat van uitgebreide en intensieve ondersteuning naar steeds kleinere en minder ondersteuning. Stumass begeleidt je op een manier die je helpt inzicht te krijgen in je eigen persoonlijkheid en in jouw eigen specifieke vorm van autisme. Zo leer je een reële inschatting te maken van je eigen kunnen. Dit zijn essentiële inzichten die je nodig hebt om volwaardig deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt en het sociale leven. Daarmee verbeter je je toekomstperspectief en je kwaliteit van leven. Stumass vindt het daarnaast belangrijk op te komen voor gelijke rechten voor studenten met autisme. Ook wil Stumass het inzicht in autisme vergroten door onderzoek te stimuleren en gerichte aandacht te geven aan deskundigheidsbevordering.

terug naar boven