Zorg- en leefkosten

Bij Stumass zijn de zorg- en leefkosten volledig gescheiden. Dit doen we omdat eigen regie en de wens naar zelfstandigheid een belangrijke basis vormt binnen onze begeleiding. Een aspect hiervan is dat je zicht hebt op inkomsten en uitgaven. Dit lukt beter als zorg- en leefkosten gescheiden zijn. Wanneer je komt wonen bij Stumass moet je rekening houden met de volgende kosten.

Zorgkosten

Om in aanmerking te komen voor begeleiding door Stumass heb je een WMO zorgindicatie van de gemeente nodig. Hieruit worden je zorgkosten gefinancierd. Het zorgaanbod in een studentenhuis van Stumass wordt gefinancierd vanuit een PGB (Persoons Gebonden Budget) of vanuit een ZIN (zorg in natura) contractering met de gemeente. Dit verschilt per gemeente. Net als het aanvraagtraject van de indicatie en financiering. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met een van onze aanmeldfunctionarissen.

Leefkosten

Wanneer je komt wonen in een studentenhuis van Stumass krijg je de beschikking over een eigen kamer. Daarnaast kun je gebruik maken van een gezamenlijke keuken, woonkamer en badkamer of eventueel een tuin. De huurprijs verschilt per kamer. De prijs hiervan wordt berekend op basis van een puntensysteem. De kosten van de huur, de servicekosten (gas, water, licht) en de kosten voor je levensonderhoud (eten, drinken etc.) betaal je, net als in een regulier studentenhuis, uit eigen geld (dus niet uit zorggeld).

Eigen bijdrage

Iedereen die WMO zorg ontvangt, betaalteen eigen bijdrage aan de gemeente. De eigen bijdrage betaal je uit eigen middelen en mag dus niet vanuit zorggeld betaald worden. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratiekantoor). Op de website van het CAK kun je de hoogte van je eigen bijdrage berekenen.

 

terug naar boven