Voorwaarden

Om bij Stumass te kunnen komen wonen gelden o.a. de volgende voorwaardenDeze voorwaarden maken onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden JADOS die je  hier [PDF] kunt bekijken.

 • Je hebt een diagnose (binnen het) autismespectrumstoornis (ASS) zoals omschreven in de DSM IV of V.
 • Je volgt een opleiding aan een hbo of een universiteit (Stumass) of gaat dat binnen 3 maanden doen.
 • Je bent minimaal 18 jaar, of wordt 18 binnen een half jaar nadat je bij JADOS start.
 • Je hebt een beschikking van de gemeente voor een WMO maatwerkvoorziening die qua aantal uur en zorginhoud aansluit bij de dienstverlening die je bij JADOS wilt inkopen of vraagt deze aan.
 • Je bent gemotiveerd om je opleiding te halen (Stumass en Capito Wonen).
 • Je bent gemotiveerd om te werken aan het vergroten van je zelfstandigheid.
 • Je staat open voor begeleiding en accepteert de hulp die je nodig hebt.
 • Je houdt je aan gemaakte afspraken met begeleiding.
 • Je hebt een gezond dag- en nachtritme: dit betekent overdag wakker zijn en ’s nachts slapen, tenzij je in een nachtploegendienst werkt.
 • Je bent aanwezig bij het wekelijkse gezamenlijke eten in het wooninitiatief en neemt actief deel aan het wekelijkse bewonersoverleg. (Stumass en Capito Wonen)
 • Roken in huis is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Het gebruiken en/of in bezit hebben van drugs is niet toegestaan.
 • Alcoholgebruik wordt gedoogd, mits je met mate alcohol gebruikt en je houdt aan gemaakte afspraken in het zorgplan of met de begeleiding.

Je kunt geen woonbegeleiding afnemen of niet meer afnemen als één of meer van de volgende punten van toepassing zijn:

 • Je hebt een andere primaire diagnose, waardoor autisme niet (meer) op de voorgrond staat zoals een persoonlijkheidsstoornis of depressieve stoornis, zeer problematisch gedrag waarvan gedragswetenschapper, regiomanager en begeleiders het sterke vermoeden hebben dat het voortkomt uit een onbehandeld psychiatrisch ziektebeeld anders dan autisme en/of een verslaving die de begeleiding autisme in de weg staat.

Deze contra-indicaties zijn opgesteld om te voorkomen dat er mensen bij JADOS wonen bij wie onze begeleiding niet goed aansluit.

terug naar boven