Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor ambulante begeleiding door Capito Wonen gelden o.a. de volgende voorwaardenDeze voorwaarden maken onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden JADOS die je hier [PDF] kunt bekijken.

• Je hebt een diagnose (binnen het) autismespectrumstoornis (ASS) zoals omschreven in de DSM IV of V.
• Je volgt een opleiding aan een hbo of een universiteit of gaat dat binnen 3 maanden doen.
• Je bent minimaal 18 jaar, of wordt 18 binnen een half jaar nadat je bij JADOS start.
• Je hebt een beschikking van de gemeente voor een WMO maatwerkvoorziening die qua aantal uur en zorginhoud aansluit bij de dienstverlening die je bij JADOS wilt inkopen of vraagt deze aan.
• Je bent gemotiveerd om je opleiding te halen.
• Je bent gemotiveerd om te werken aan het vergroten van je zelfstandigheid.
• Je staat open voor begeleiding en accepteert de hulp die je nodig hebt.
• Je houdt je aan gemaakte afspraken met begeleiding.
• Je hebt een gezond dag- en nachtritme: dit betekent overdag wakker zijn en ’s nachts slapen, tenzij je in een nachtploegendienst werkt.
• Je niveau van zelfredzaamheid is voldoende om, in combinatie met de gespecialiseerde ambulante begeleiding, zelfstandig te kunnen wonen.
• Je kunt hulpvragen formuleren en (uit)stellen.
• Je kunt je aan afspraken houden en bent op tijd aanwezig voor de geplande begeleidingsmomenten.

terug naar boven