Kosten

De vergoeding van de kosten van onze ambulante begeleiding verschilt per gemeente. In de meeste gemeenten declareert Stumass de zorgkosten direct bij de gemeente (ZIN contractering). In enkele gevallen via een PGB. Kijk bij de stad van jouw keuze (onze locaties) op deze website hoe de financiering daar is geregeld of neem contact op met een van onze aanmeldfunctionarissen.

Eigen bijdrage

Iedereen die WMO zorg ontvangt betaalt een eigen bijdrage aan de gemeente. De eigen bijdrage betaal je uit eigen middelen en mag dus niet vanuit zorggeld betaald worden. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratiekantoor). Op de website van het CAK kun je de hoogte van je eigen bijdrage berekenen.

terug naar boven