Veelgestelde vragen

financieel-indicatie

Moet ik bij een ZIN financiering mijn eigen huur betalen?

Ja. Bij ons zijn de zorg- en leefkosten volledig gescheiden. Dit doen we omdat eigen regie en de wens naar zelfstandigheid een belangrijke basis vormt binnen onze begeleiding. Een aspect hiervan is dat je zicht hebt op inkomsten en uitgaven. Dit lukt beter als zorg- en leefkosten gescheiden zijn. Je WMO indicatie gebruik je dan ook alleen voor het betalen van je zorgkosten. Huur en overige leefkosten betaal je uit eigen geld.

Welke indicatie heb ik nodig als ik nog geen 18 ben?

Tot 18 jaar val je onder de Jeugdwet. De indicatiestelling en financiering van ondersteuning vanuit de Jeugdwet is de verantwoordelijkheid van de gemeente waar jouw ouders wonen. Het aanvraagtraject van een indicatie en financiering om zorg bij Stumass af te nemen vindt tot je 18 e verjaardaag plaats in de woongemeente van jouw ouders. Onze aanmeldfunctionaris kan je adviseren over het aanvraagtraject.

Vanaf je 18e verjaardag val je onder de Wmo. De gemeente waar je dan zelf staat ingeschreven is vanaf dat moment verantwoordelijk voor de indicatiestelling en financiering van Wmo ondersteuning.

Hoe regel ik een indicatie voor ambulante begeleiding?

Voor de gespecialiseerde ambulante begeleiding van Stumass heb je een door de gemeente afgegeven Wmo maatwerkvoorziening voor gespecialiseerde individuele begeleiding nodig. Het verschilt per gemeente welke exacte naam ze aan gespecialiseerde ambulante begeleiding geven. Stumass heeft met een groot aantal gemeenten een contract afgesloten voor het leveren van gespecialiseerde ambulante begeleiding. In deze gemeenten declareert Stumass de geleverde begeleiding rechtstreeks bij de gemeente (dit heet Zorg in Natura). In gemeenten waar Stumass geen contract heeft voor het leveren van ambulante begeleiding, vraag je een PGB aan voor het financieren van de zorg.

Het aanvraagtraject van de indicatie en financiering verschilt per gemeente en situatie. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Welke indicatie heb ik nodig voor beschermd wonen in een studentenhuis van Stumass?

Voor wonen in een studentenhuis van Stumass heb je een door de gemeente afgegeven Wmo maatwerkvoorziening voor beschermd wonen nodig. Het verschilt per gemeente of dit via een ZIN contract of PGB financiering gaat. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Ondersteunt Stumass bij het aanvragen van een maatwerkvoorziening?

Het aanvragen van een maatwerkvoorziening doe je zelf. Bij eventuele vragen kun je natuurlijk contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Wat is een Wmo maatwerkvoorziening?

Sinds januari 2015 valt de zorg van Stumass onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Dit betekent dat je een maatwerkvoorziening moet aanvragen bij de gemeente om zorg te kunnen ontvangen van Stumass. Als je nog een geldige AWBZ indicatie hebt, hoef je geen maatwerkvoorziening aan te vragen. Dan volstaat een administratieve omzetting.

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Meestal wel. De meeste gemeenten brengen een eigen bijdrage in rekening aan mensen die Wmo ondersteuning ontvangen. Deze eigen bijdrage betaal je uit eigen middelen en mag dus niet vanuit zorggeld betaald worden. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door de gemeente bepaald, maar kent een landelijk vastgesteld maximum bedrag.

Welke indicatie heb ik nodig om ambulante begeleiding van Stumass te kunnen ontvangen?

Voor ambulante begeleiding heb je een door de gemeente afgegeven Wmo maatwerkvoorziening voor gespecialiseerde individuele begeleiding nodig. Het verschilt per gemeente welke exacte naam ze aan gespecialiseerde ambulante begeleiding geven.  De aanvraag hiervoor start  je bij het Wmo-loket van de gemeente waar je nu woont. Onze aanmeldfunctionaris helpt je graag bij verdere vragen hierover.

Biedt Stumass ook zorg in natura (ZIN)?

De zorg van Stumass wordt zowel gefinancierd via ZIN contractering (de gemeente declareert de zorgkosten rechtstreeks bij Stumass) als een PGB financiering (de kosten worden betaald vanuit een persoonsgebonden budget). Dit verschilt per gemeente en of het om beschermd wonen (wonen in een studentenhuis van Stumass) of ambulante begeleiding gaat. Kijk bij locaties hoe dit geregeld is bij de gemeente waar jij wilt wonen.

Het aanvraagtraject van de indicatie en financiering verschilt per gemeente en situatie. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Hoe regel ik een indicatie voor beschermd wonen?

Voor wonen in een studentenhuis van Stumass heb je een door de gemeente afgegeven Wmo maatwerkvoorziening voor beschermd wonen nodig. Het verschilt per gemeente of dit via een ZIN contract of PGB financiering gaat. De aanvraag hiervoor doe je bij de gemeente waar je wilt gaan wonen. Indien van toepassing vraag je hier ook een PGB aan.

Het aanvraagtraject van de indicatie en financiering verschilt per gemeente en situatie. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Waarvan betaal ik de begeleiding bij Stumass?

Voor wonen in een studentenhuis van Stumass heb je een door de gemeente afgegeven Wmo indicatie voor beschermd wonen nodig. Het verschilt per gemeente of dit via een ZIN contract of PGB financiering gaat.

Voor de gespecialiseerde ambulante begeleiding van Stumass heb je een door de gemeente afgegeven Wmo indicatie voor gespecialiseerde individuele begeleiding nodig. Het verschilt per gemeente welke exacte naam ze aan gespecialiseerde ambulante begeleiding geven en of dit via een ZIN contract of PGB financiering gaat.

Ook het aanvraagtraject van de indicatie en financiering verschilt per gemeente en situatie. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Kan mijn huur van mijn PGB betaald worden?

Nee, het PGB is enkel bedoeld voor het inkopen van zorg. Jouw huur, ofwel kosten voor huisvesting, mag niet worden betaald vanuit het PGB.

Met welke andere kosten moet ik verder rekening houden wanneer ik bij Stumass woon?

Maandelijks betaal je uit eigen middelen de huur en servicekosten voor je kamer. De kosten voor levensonderhoud zijn ook voor jezelf. Daarnaast betaalt iedereen die Wmo ondersteuning ontvangt een eigen bijdrage aan de gemeente. Zie ook: “Moet ik een eigen bijdrage betalen?

 

Waar kan ik terecht met vragen over PGB, Wmo maatwerkvoorziening, eigen bijdrage en wajong?

PGB: Per Saldo: www.pgb.nl , Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl Wmo maatwerkvoorziening: Voor beschermd wonen de gemeente waar je gaat wonen. Voor ambulante begeleiding de gemeente waar je nu woont. Stumass bespreekt met jou na aanmelding welke stappen er moeten worden doorlopen voor het aanvragen van de juiste Wmo maatwerkvoorziening. Eigen bijdrage: cak: www.hetcak.nl wajong: uwv: www.uwv.nl

begeleiding

Hoe recent moet mijn diagnoseverklaring zijn?

De diagnoseverklaring mag niet ouder zijn dan 5 jaar. Onze ervaring is dat er in de adolescentiefase soms andere diagnoses naast het autisme ontwikkeld zijn. Omdat Stumass gespecialiseerd is in autisme begeleiding, moet autisme altijd op de voorgrond staan. Dit moet blijken uit een recente diagnoseverklaring.

Ik woon nog bij mijn ouders. Kan ik ambulante begeleiding ontvangen?

Om ambulante begeleiding van Stumass te ontvangen, moet je zelfstandig (kunnen) wonen, bijvoorbeeld op kamers. Als je bij je ouders woont kijken wij gezamenlijk in een kennismaking of de begeleiding van Stumass passend is bij jouw hulpvraag.

Biedt Stumass ook gespecialiseerde ambulante begeleiding?

Ja, ook voor gespecialiseerde ambulante begeleiding kun je bij Stumass terecht.

Ik heb al een begeleider, die wil ik graag aanhouden naast Stumass, kan dit?

Nee dat kan niet. Omdat het onduidelijk wordt wie welke zaken oppakt, waardoor zaken niet of dubbel worden opgepakt.

Is er begeleiding aanwezig als ik vakantie heb?

In de schoolvakanties wordt gewerkt met een aangepast rooster, afhankelijk van de aanwezigheid van de studenten in het huis. Voor ambulante begeleiding worden individuele afspraken gemaakt.

wonen

Wat zijn de kamerprijzen?

Stumass hanteert het reguliere puntensysteem. De hoogte van de kamerprijs hangt af van de stad en grootte van de kamer.

Mag ik bij Stumass (blijven) wonen als ik stop met studeren?

Nee, Stumass is alleen voor jongeren van 18 jaar en ouder met autisme die studeren. Wil je begeleiding bij het zoeken naar werk of heb je behoefte aan jobcoaching, dan kun je terecht bij onze zusterorganisatie IVA.

Mag ik mijn huisdier meenemen naar mijn studentenhuis?

Huisdieren kunnen niet mee verhuizen naar Stumass.

algemeen

Ik heb me aangemeld. Hoe lang duurt het voordat er contact met mij opgenomen wordt?

De aanmeldfunctionaris neemt binnen twee weken contact op.

Kan ik mij aanmelden als ik nog geen (juiste) indicatie heb?

Ja dat kan. Bij aanmelden is het niet nodig om over een (juiste) indicatie te beschikken. Voordat je bij Stumass kunt komen wonen of ambulante begeleiding kunt ontvangen dien je wel over een juiste indicatie te beschikken. Meer informatie over indicaties vind je op onze website of bij veel gestelde vragen. Ook kun je contact opnemen met onze aanmeldfunctionaris.

Wat is de gemiddelde wachttijd tussen aanmelding en plaatsing?

Dit verschilt sterk per situatie. Wachttijden in de zorg zijn altijd vervelend. Daarom probeert Stumass de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Dit lukt helaas niet altijd.De aanmeldfunctionaris kan je meer vertellen wat voor jou de verwachte wachttijd is.

studie

Ik volg een mbo-opleiding, kan ik bij Stumass wonen?

Studenten die een mbo-opleiding volgen kunnen terecht bij Capito Wonen, een zusterorganisatie van Stumass.

Welke hulp krijg ik bij het studeren?

De begeleiding biedt geen vakinhoudelijke hulp, maar praktische ondersteuning bij het studeren. Hierbij kan je denken aan:

  • Ondersteuning bij aanleren gezond studieritme van inspanning en ontspanning.
  • Het leren plannen van huiswerk.
  • Ondersteunen bij het onderhouden van contacten met docenten, decanen en studieloopbaan begeleiders.
  • Ondersteuning op de achtergrond bij situaties zoals werken in groepjes met mede studenten en studiemaatje (assertiviteit helpen vergroten bijvoorbeeld).
  • Ondersteunen bij aanvragen van compensaties zoals extra tijd of aanpassing in de werkvorm op de opleiding.
terug naar boven