Wetenschappelijke Raad JADOS

Sinds 2013 heeft Stumass een Wetenschappelijk Raad, welke bestuurd wordt door Prof. Dr. Hanna Swaab (Universiteit Leiden) en Dr. Wouter Staal (Universiteit Nijmegen). Vanwege de vorming van JADOS en de vele raakvlakken tussen IVA, Capito Wonen en Stumass is besloten om de raad te koppelen aan JADOS. De doelstellingen van de Raad zijn: (1) het ondersteunen van onderzoek op het gebied en het snijvlak van autisme en onderwijs, (2) het bevorderen van de verspreiding van informatie en kennis over autisme en (3) het onderzoeken of laten onderzoeken op welke wijze studenten met een autisme spectrum stoornis zo optimaal mogelijk zelfstandig kunnen wonen en toegerust worden op een “normale” maatschappelijke carrière. Het eerste ‘wapenfeit’ van de stichting is het opzetten van een onderzoek ‘Determinates of good outcome in high functioning autism’, dat wordt uitgevoerd door Renée Dijkhuis en waarop zij zal promoveren, waarschijnlijk in 2017.

Meer nieuws