De toekomst van Stumass

Het gaat goed met Stumass, Capito Wonen en IVA (JADOS). We hebben een goede weg gevonden en een plek weten te vinden binnen de nieuwe spelregels van de zorg. Maar de wereld om ons heen blijft (gelukkig) in beweging. En ook wij staan niet stil. In de nabije en verdere toekomst moeten wij ons sterk blijven positioneren ten opzichte van (toekomstige) cliënten, gemeentes en samenwerkingspartners. Het belang om meer regionaal en lokaal te gaan werken wordt hierdoor groter. Met meer autonomie en verantwoordelijkheden in de regio en minder vanuit het centraal kantoor. Om dit te realiseren zijn we actief bezig om zaken slimmer en efficiënter in te richten zodat lokale en regionale kennis meer gebruikt kan worden. Dit jaar zal dit concrete vormen gaan aannemen, waarover we u natuurlijk informeren.
Kijken we door naar de verdere toekomst, dan is er een verdere doorontwikkeling nodig van zowel JADOS als de specifieke formules. Naast de groei van het aantal IVA locaties en onze ambulante dienstverlening moeten we kritisch blijven op ons aanbod. En ons voortdurende de vraag blijven stellen: Doen we wat het beste is voor onze cliënten?
Het beantwoorden van deze vraag kan alleen door onze cliënten en medewerkers een stem te geven, met elkaar samen te werken, de focus te houden op onze doelgroep en niet bang zijn om te vernieuwen als dit in het belang is van onze cliënten en de organisatie. Niet voor niets zijn dit onze kernwaarden. Wanneer dit lukt, zien we de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Meer nieuws