De komst van Stichting JADOS; wat is er veranderd?

Sinds 1 januari vallen Stumass, Capito Wonen en IVA onder één stichting, Stichting JADOS. Door deze organisatorische wijziging is alle kennis van de drie formules gebundeld, wordt de onderlinge samenwerking versterkt en kan er dus efficiënter (lees kostenbesparend) worden gewerkt. De afgelopen maanden was het effect van deze verandering, achter de schermen, al goed te merken. Voor onze cliënten is er met de komst van JADOS niet veel veranderd. Tenminste niet direct merkbaar. Zij zijn, net als voorheen, gewoon in zorg bij Stumass, Capito Wonen of IVA. Cliënten krijgen alleen merkbaar te maken met JADOS wanneer zij wonen in een stad waar wij een Zorg in Natura (ZIN) contract hebben afgesloten met de gemeente. Dit contract wordt namelijk afgesloten met JADOS. Dit bespaart zowel ons als gemeenten veel tijd, doordat er één contract wordt aangegaan, in plaats van drie afzonderlijke contracten.

Ogenschijnlijk is er (gelukkig) dus niet veel veranderd voor de cliënt. Maar door achter de schermen zaken efficiënter te organiseren houden we de zorg voor jonge mensen met autisme in verschillende levensfases wél toekomstbestendig. Dit is een continu proces en blijft een thema dat we zorgvuldig afstemmen met de voor ons relevante partners.

Logo Jados met meer wit

Meer nieuws