De gezichten achter JADOS

Als organisatie zijn we in beweging, we spelen in op ontwikkelingen en willen graag voor mensen met autisme een toegevoegde waarde zijn in het proces deel te nemen aan de maatschappij.

Wij vinden het erg belangrijk dat er voldoende tijd en aandacht blijft voor het primaire proces, de teams én de individuele medewerker. In 2018 hebben we diverse regio’s opgesplitst maar het is niet altijd mogelijk of wenselijk een regio op te splitsen. Bijvoorbeeld wanneer een regio uit 1 gemeente bestaat of wanneer een regio te klein is om in twee volwaardige regio’s te verdelen. In deze situatie kiezen we er voor om te gaan werken met een teamcoördinator. Maar wie zijn deze hardwerkende zorgprofessionals?

JADOS telt momenteel 5 teamcoördinatoren die we graag aan je willen voorstellen.

  • Jorinde en Annemiek zijn beiden als teamcoördinator actief in het noorden van het land. Annemiek houdt zich als teamcoördinator bezig met de teams in Assen, Drachten, Leeuwarden en Groningen Ambulant. Jorinde is teamcoördinator van een aantal teams in Groningen.
  • Desiree is teamcoördinator in Limburg en houdt zich naast de aansturing van de teams in Maastricht, bezig met uitbreiding van JADOS in Limburg.
  • Lennart is teamcoördinator van een aantal teams in Nijmegen en combineert deze functie met de functie van woonbegeleider.
  • Willem is naast teamcoördinator in Amsterdam, ook nog Regionaal Verantwoordelijke Jobcoach (RVJ) in Utrecht.

Op dit moment is de functie nog in ontwikkeling en zijn er verschillen in taken en verantwoordelijkheden. “Dit maakt dat we als team veel van elkaar kunnen leren en ervaringen kunnen uitwisselen tijdens onze intervisie bijeenkomsten.

In 2020 hebben we ons onder andere als doel gesteld om ons team meer op de kaart te zetten en te onderzoeken hoe we de functie verder kunnen ontwikkelen binnen de organisatie. Wij ervaren onze functie als erg afwisselend, uitdagend en vernieuwend. We kijken uit naar mooie ontwikkelingen en goede samenwerkingen in 2020!”

Meer nieuws