Corona maatregelen JADOS

Helaas was de boodschap maandagavond 14 december: Nederland gaat in een strenge lockdown. Er worden landelijk maatregelen getroffen om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken en zo het aantal corona-besmettingen terug te brengen. Voor veel mensen komt deze boodschap mogelijk hard aan. Bij onze doelgroep zien we steeds meer signalen van eenzaamheid. En er wordt stress ervaren van het idee dat onze zorg misschien ook wel wegvalt. Daar waar een groot deel aangeeft het al zwaar te hebben, valt er nu nog meer weg. Daarom vinden wij het erg belangrijk om in dit bericht aan te geven dat ons beleid er, juist nu, op gericht is het live contact zoveel mogelijk in stand te houden. En er voor te zorgen dat we er zijn voor cliënten én voor elkaar als medewerkers. Om er vooral te zijn voor diegenen die het even op dat moment hard nodig hebben. Maar blijf ook zelf delen wat je ervaart, omdat iedereen weer op een eigen manier deze gebeurtenissen meemaakt en daar een eigen verhaal bij heeft.

Gelukkig kunnen we bij JADOS onze begeleiding over het algemeen goed vorm geven met in acht neming van de anderhalve meter richtlijn. Vanzelfsprekend volgen wij alle ontwikkelingen op de voet en houden wij ons aan de algemene richtlijnen en maatregelen vanuit het RIVM/de overheid. Er gelden specifieke richtlijnen en adviezen voor ‘zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis’ met soms aanvullingen of uitzonderingen voor ‘wmo en/of ggz ’. Deze vertalen wij naar algemene uitgangspunten die passend zijn voor de begeleiding die wij bij JADOS bieden. Deze worden met regelmaat gedeeld met onze medewerkers. Omdat iedere JADOS regio, locatie of situatie uniek is, is er vaak sprake van maatwerk oplossingen welke in samenspraak met betrokkenen tot stand komen. Op deze pagina informeren we je over een aantal algemene onderwerpen. Staat jouw vraag er niet tussen, neem dan gerust contact met ons of je contactpersoon op. Cliënten en hun netwerk kunnen met vragen terecht bij begeleiding.

Thuisquarantaine

Er zijn strikte richtlijnen vanuit het RIVM over thuisquarantaine. Naast de standaard regel dat je met klachten thuis blijft en je laat testen, heeft de thuisquarantaine richtlijn gevolgen voor de eventuele gezinsleden van de persoon met klachten, omdat het hele gezin (medebewoners) ook thuis moet(en) blijven. En bij een daadwerkelijke besmetting 10 dagen in quarantaine moet. Iedere JADOS locatie heeft dan ook een keuze gemaakt over welke type locatie het best passend is. Want tegenover de consequenties van een eventuele thuisquarantaine, staat de mogelijke afstand die je creëert tussen bewoners onderling en tussen medewerkers en bewoners.

Belangrijkste overweging in de typering is de afstand die bewoners tot elkaar hebben. Is het mogelijk of functioneert de groep dusdanig dat onderling contact (binnen anderhalve meter) niet of nauwelijks voorkomt of te vermijden is? En is het hierdoor verantwoord om te zeggen dat wanneer iemand op de locatie klachten heeft, medebewoners niet besmet zijn en dus ook niet thuis hoeven te blijven?

Ten aanzien van de richtlijn rondom thuisquarantaine maakt JADOS binnen haar locaties onderscheid in 3 type locaties:

  • Type 1: Een gezamenlijke groep/huishouden binnen 1,5 meter van elkaar
  • Type 2: Zelfstandige huishoudens of gezamenlijk huishouden met 1,5 meter afstand tot elkaar houden binnen 1,5 meter van elkaar:
  • Type 3: Tussen situaties/meerdere huishoudens

Informeer bij jouw locatie welk type dit is en welke maatregelen hier gelden t.a.v. de richtlijnen rondom thuisquarantaine.

Begeleiding tijdens feestdagen en vakantieperiode

Dat de kerstperiode anders werd dit jaar was deels al voorzien. Dit zien we dan ook terug in roosters en invulling van begeleiding die anders is dan andere jaren. Onze teams kijken voortdurend naar de actuele behoefte en proberen hier zo goed mogelijk op te anticiperen.

Bezoekregeling

Voor bezoek geldt dat locaties onderling met bewoners afstemmen hoe passend en verantwoord omgegaan wordt met bezoek. Uitgangspunt is het maximum aantal bezoekers in huis dat de overheid ook adviseert, de 1,5 meter richtlijn en dat bezoek alleen welkom is indien iedereen klachtenvrij is. In het licht van de (dreigende) eenzaamheid wordt goed gekeken hoe eenzaamheid zo dicht mogelijk bij huis opgelost kan worden. Bijvoorbeeld door contact binnen een locatie extra te stimuleren.

​Kennismakingen op locaties

​Voor kennismakingen geldt dat deze alleen online plaatsvinden of worden uitgesteld. V

Intakes

We volgen het beleid van gemeente t.a.v. wel of niet door laten gaan van keukentafel gesprekken.

Voor intakes geldt dat een gedragswetenschapper zelf de afweging maakt of het verstandig is om ze door te laten gaan of eventueel uit te stellen. Natuurlijk in overleg met betrokkenen

Afspraken

Afspraken met externen vinden alleen in  uiterste gevallen fysiek plaats. Vanzelfsprekend altijd in onderling overleg.

Vakantie

Het RIVM/de overheid geeft een duidelijk advies over vakantiebestemmingen. Hier sluiten wij als JADOS bij aan. Zie de volgende link met alle informatie (deze wijzigt regelmatig) https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Fysieke sluiting centraal kantoor

Voorlopig blijft het centraal kantoor in Arnhem gesloten voor bezoekers en werken onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis. We zijn bereikbaar via de volgende telefoonnummers:
JADOS: 026-3530343
Stumass: 026-3530340
Capito Wonen: 026-3530341
IVA: 026-3530342

Omdat deze in de thuiswerksituatie allemaal over 1 lijn lopen kan het zijn dat je niet direct een medewerker aan de lijn krijgt. Wij vragen hiervoor je begrip. Ook kun je via e-mail een terugbel verzoek sturen. Vermeld duidelijk je naam, indien bekend door wie je terug gebeld wilt worden, je contactgegevens en het onderwerp.

Blijf in gesprek

Hoe mensen de coronasituatie ervaren, verschilt per persoon. Belangrijk advies aan iedereen is om in gesprek en contact met elkaar te blijven, zodat we steun vinden bij elkaar en elkaar helpen. Contact en verbinding blijven belangrijk om met dit soort bijzondere omstandigheden om te gaan. Ook nu corona langere tijd onderdeel van ons leven uit maakt.

Meer nieuws