Wonen bij Stumass

Als je denkt dat wonen in een studentenhuis van Stumass iets voor jou is, dan kun je je vrijblijvend aanmelden via het aanmeldformulier op de aanmeldpagina. Bij het aanmelden geef je je voorkeursstad aan en dat je in aanmerking wilt komen voor beschermd wonen wonen op een Stumass-locatie. We starten altijd met een kennismakingsgesprek zodat je een beter beeld krijgt over het wonen bij Stumass. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je uiterlijk binnen twee weken een e-mail van onze aanmeldfunctionaris met meer informatie.

Stappen aanmeldtraject

Het aanmeldtraject voor wonen in een Stumass studentenhuis ziet er als volgt uit.

 1. Aanmelding via website.
 2. Aanmeldfunctionaris neemt contact met je op.
 3. Eerste inschatting of de begeleidingsvraag aansluit bij het begeleidingsaanbod van Stumass?
 4. Aanmeldfunctionaris zorgt voor toegang ‘Mijn Stumass”.
 5. Kennismakingsgesprek op een locatie naar keuze EN gegevens aanvullen en documenten uploaden op “mijn Stumass”.
 6. Aanvraag maatwerkvoorziening bij gemeente (indien nodig)*
 7. Stumass beoordeelt of hulpvraag aansluit bij begeleidingsaanbod.
 8. Aanmeldfunctionaris plant intakegesprek met gedragswetenschapper.
 9. Intakegesprek met gedragswetenschapper.
 10. Gedragswetenschapper beoordeelt definitief of begeleidingsvraag aansluit bij begeleidingsaanbod. Student wordt op de hoogte gesteld van deze beoordeling.
 11. Aanvraag maatwerkvoorziening bij de gemeente (indien nodig).*
 12. Maatwerkvoorziening toegekend: aanmeldfunctionaris neemt contact op om intakeprocedure af te ronden.
 13. Startbespreking met teamleider en begeleider op locatie.

* Dit kan per gemeente verschillen.

terug naar boven