Stappen aanmeldtraject

Over het algemeen doorloop je onderstaande stappen in ons aanmeldtraject.

Stappen aanmeldtraject wonen in een studentenhuis van Stumass

 1. Aanmelding via onze website.
 2. Aanmeldfunctionaris neemt contact met je op.
 3. Eerste inschatting of de begeleidingsvraag aansluit bij ons begeleidingsaanbod.
 4. Aanmeldfunctionaris zorgt voor toegang ‘Mijn Stumass”.
 5. Kennismakingsgesprek op een locatie naar keuze EN gegevens aanvullen en documenten uploaden op “Mijn Stumass”.
 6. Wij maken een eerste inschatting of hulpvraag aansluit bij begeleidingsaanbod.
 7. Cliënt vraagt indicatie aan. In een aantal gemeenten wordt de indicatie pas aangevraagd na intake door onze gedragswetenschapper.
 8. Aanmeldfunctionaris plant intakegesprek met gedragswetenschapper.
 9. Intakegesprek met gedragswetenschapper.
 10. Gedragswetenschapper beoordeelt definitief of begeleidingsvraag aansluit bij begeleidingsaanbod en stelt bij een positief advies een begeleidingsplan op.
 11. Indicatie toegekend: Aanmeldfunctionaris neemt contact op om intakeprocedure af te ronden.
 12. Startbespreking met regiomanager en begeleider op locatie.

Stappen aanmeldtraject ambulante begeleiding

 1. Aanmelding via onze website.
 2. Aanmeldfunctionaris neemt via de e-mail of telefonisch contact op.
 3. Inschatting of de begeleidingsvraag aansluit bij ons begeleidingsaanbod.
 4. In gezamenlijk overleg bepalen of een nadere kennismaking wenselijk is.
 5. Aanmeldfunctionaris zorgt voor toegang ‘Mijn Stumass’.
 6. Gegevens aanvullen en documenten uploaden op ‘Mijn Stumass’.
 7. Kennismaking (indien van toepassing).
 8. Cliënt vraagt indicatie aan bij de gemeente (tenzij al aanwezig).
 9. Gemeente beoordeelt welke vorm van ondersteuning passend is en geeft een indicatie af.
 10. Zodra indicatie is afgegeven neemt jouw ambulant begeleider contact met je op.
 11. Startgesprek met ambulant begeleider.

 

terug naar boven