Stappen aanmeldtraject

Het aanmeldtraject verschilt of je wilt komen wonen in een studentenhuis van Stumass of wanneer je ambulant begeleid wilt worden. Ook zijn er per gemeente verschillen. Over het algemeen doorloop je de volgende stappen.

Stappen aanmeldtraject wonen bij Stumass

 1. Aanmelding via website.
 2. Aanmeldfunctionaris neemt contact met je op.
 3. Eerste inschatting of de begeleidingsvraag aansluit bij het begeleidingsaanbod van Stumass?
 4. Aanmeldfunctionaris zorgt voor toegang ‘Mijn Stumass”.
 5. Kennismakingsgesprek op een locatie naar keuze EN gegevens aanvullen en documenten uploaden op “mijn Stumass”.
 6. Aanvraag maatwerkvoorziening bij gemeente (indien nodig)*
 7. Stumass beoordeelt of hulpvraag aansluit bij begeleidingsaanbod.
 8. Aanmeldfunctionaris plant intakegesprek met gedragswetenschapper.
 9. Intakegesprek met gedragswetenschapper.
 10. Gedragswetenschapper beoordeelt definitief of begeleidingsvraag aansluit bij begeleidingsaanbod. Student wordt op de hoogte gesteld van deze beoordeling.
 11. Aanvraag maatwerkvoorziening bij de gemeente (indien nodig).*
 12. Maatwerkvoorziening toegekend: aanmeldfunctionaris neemt contact op om intakeprocedure af te ronden.
 13. Startbespreking met teamleider en begeleider op locatie.

Stappen aanmeldtraject

 1. Aanmelding via website Stumass.
 2. Aanmeldfunctionaris neemt via de e-mail of telefonisch contact op.
 3. Inschatting of de begeleidingsvraag aansluit bij het begeleidingsaanbod van Stumass?
 4. In gezamenlijk overleg bepalen of er kennismaking plaatsvindt.
 5. Aanmeldfunctionaris zorgt voor toegang ‘Mijn Stumass’.
 6. Gegevens aanvullen en documenten uploaden op ‘Mijn Stumass’.
 7. Kennismaking (indien van toepassing).
 8. Cliënt vraagt indicatie aan bij de gemeente (indien nodig).
 9. Zodra indicatie is afgegeven neemt jouw ambulant begeleider contact met je op.
 10. Startgesprek met ambulant begeleider.

* Dit kan per gemeente verschillen.

 

terug naar boven